Studia podyplomowe - Metody statystycznej analizy danych

Strona główna

Rekrutacja

Program studiów

Informacje dodatkowe

Kontakt

 Charakterystyka studiów

Studia są adresowane do osób, które chcą pogłębić swoja wiedzę z zakresu statystycznej i ekonometrycznej analizy danych. W szczególności, udział w studiach polecany jest osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać praktyczne metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki warsztatowej formule zajęć, absolwenci studiów będą posiadali praktyczne umiejętności dające się wykorzystać w rozwiązywaniu realnych problemów w pracy zawodowej. Dodatkowym efektem zakończonych studiów będzie znajomość odpowiednich narzędzi informatycznych (tj. Excel, Statistica, Statgraphics i pakiet R) pozwalających na samodzielne projektowanie oraz skuteczne prowadzenie specjalistycznych analiz statystycznych.

Studia są prowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


ZAAWANSOWANE ZAGADNIENIA W PRZYSTĘPNEJ FORMIE

Cechą wyróżniającą prowadzone studia jest fakt, iż pomimo ilościowego charakteru omawianych zagadnień prowadzący zajęcia dokładają wszelkich starań aby przekazywać wiedzę w sposób możliwie najbardziej przystępny. Co więcej, zajęcia dydaktyczne są prowadzone w bardzo przyjaznej atmosferze. Dzięki tym faktom studia stanowią nie tylko pożyteczną ale i ciekawą ofertę dla słuchaczy o różnym poziomie wiedzy matematycznej i informatycznej.


Plan zajęć w sem. zimowym w roku akademickim 2018/2019 (IV edycja studiów MSAD) KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 
 
 
 
 

AGH

Wydział Zarządzania

SPZMwE